THPT Lê Quý Đôn - VTC đã sẵn sàng cho kỳ thi IOE cấp toàn quốc
Th.sáu, 22/04/2011, 14:43 Lượt xem: 6539

Xin giới thiệu với các bạn chùm ảnh do các bạn VTC Online ghi ngày 22/4/2011

Các cán bộ công nghệ kiểm tra trình duyệt và phần mềm hỗ trợ cuộc thi

Cổng trường THPT Lê Quý Đôn - VTC với những banner IOE cấp toàn quốc

Không gian làm lễ khai mạc rất ấn tượng

Leo lên treo banner cuộc thi

Băng rôn chào mừng 2 đội tuyển Nghệ An

Hai đội tuyển hãy yên tâm với máy tính mới với đường cáp quang dung lượng lớn

Rất nhiều banner sẽ xuất hiện

Rất nhiều băng rôn sẽ xuất hiện

Sau cuộc họp Hội đồng thi, lãnh đạo Sở GD-ĐT Nghệ An, lãnh đạo VTC Online và

Đoàn cán bộ giám sát thi của Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã tới kiểm tra tình hình chuẩn

bị cho kỳ thi cấp toàn quốc.