Trường tiểu học được thuê giáo viên nước ngoài
Th.hai, 10/10/2011, 14:54 Lượt xem: 5767

Tuy nhiên, lãnh đạo UBND TP yêu cầu xây dựng tiêu chí, điều kiện tuyển chọn, mức thù lao để trình UBND TP xem xét.

Lãnh đạo UBND TP cũng thống nhất với nội dung dự thảo đề án tăng cường năng lực sử dụng tiếng Anh của HS phổ thông TP do Sở GD-ĐT TP trình. Trước mắt, giai đoạn 2011-2015 xác định mục tiêu trọng tâm là đào tạo giáo viên tiếng Anh cho cấp học tiểu học, xây dựng nội dung chương trình, cải tiến phương pháp giảng dạy, chú trọng đào tạo, đào tạo lại đội ngũ giáo viên đủ chuẩn giảng dạy tiếng Anh.

QUỐC THANH