Trường tôi muốn đăng ký tổ chức thi IOE cho học sinh thì phải làm thế nào?
Th.năm, 02/01/2020, 11:29 Lượt xem: 12537

Để đăng ký cho học sinh tham gia kỳ thi IOE các cấp, Nhà trường phải tạo tài khoản giáo viên quản trị cấp trường để thực hiện đăng ký cho học sinh tham dự thi.

Quy trình đăng ký như sau gồm 3 bước:
Bạn lưu ý việc đăng ký tài khoản phải được thực hiện lần lượt và đầy đủ theo các bước hướng dẫn.
 

Bước 1: Tạo tài khoản đăng ký.
Bước 2: Khai báo thông tin tài khoản
Bước 3: Nộp đăng ký tài khoản cho Ban Tổ chức
 

Để biết chi tiết cụ thể các bước, bạn tham khảo mục Hướng dẫn trên ioe.vn, https://ioe.vn/chi-tiet-faq/huong-dan-chung/huong-dan-tao-tai-khoan-giao-vien-quan-tri-cap-truong-6-4492

Tài khoản giáo viên quản trị cấp trường có thể 

- Xem và tải về danh sách học sinh tham gia IOE của toàn trường.

- Đăng ký danh sách học sinh tham dự IOE các cấp của trường.

- Xem kết quả tự luyện, thi thử  của học sinh

- Xem và tải về kết quả thi các cấp của học sinh toàn trường.

- Nhận mã ca thi của BTC IOE để phục vụ việc tổ chức thi cho học sinh.

- Tải biên bản thi nộp trực tuyến cho BTC sau mỗi kỳ thi.

 

Xin cám ơn và chúc bạn đăng ký thành công!