A blessing in disguise - Trong cái rủi có cái may
Th.tư, 19/10/2011, 08:53 Lượt xem: 15899

* "A Blessing In Disguise" có nghĩa là một việc tốt mà đầu tiên bạn không nhận ra, thậm chí còn nghĩa đó là việc không tốt.

Câu thành ngữ này gần giống với câu Every Cloud Has A Silver Lining.

Ví dụ:

"The hotel is full tonight; we will need to find a new place to stay."

"Maybe it's just a blessing in disguise; I've been wanting to try a new place anyway."

(- Khách sạn chật kín rồi, chúng ta cần phải tìm chỗ khác để ở

- Có lẽ là trong cái rủi lại có cái may, tớ cũng đang muốn thử ở chỗ khác xem thế nào.)

* Một vài người tin rằng những việc tốt là “sự phù hộ”(blessings) của các vị thần mà không phải lúc nào chúng ta cũng có thể nhận ra ngay.

Ví dụ:

"I lost my job and was upset at first, but I found a better one and have been much happier since."

"Losing your job was just a blessing in disguise!"

(-Tôi bị mất việc và đầu tiên tôi thấy rất buồn những tôi đã tìm được một công việc tốt hơn và còn cảm thấy hạnh phúc hơn trước.

- Đúng thật là trong cái rủi có cái may)

* Có những việc tốt mà lúc đầu chúng ta không thể nhận ra vì chúng lại nằm trong lớp quần áo cải trang (in disguise).

Ví dụ:

"My car broke down again, but maybe it was a blessing in disguise; I've been wasting too much time driving around anyway."

(Xe tôi lại bị hỏng rồi, nhưng có lẽ trong cái rủi có cái may, tôi đã mất quá nhiều thời gian lái xe lòng vòng)