Dragon in Vietnamese belief
Th.tư, 07/02/2024, 12:10 Lượt xem: 2064

Dragon in Vietnamese belief 

 

VGP - The Dragon, in the Vietnamese belief system, is a supernatural creature closely associated with Vietnamese people’s lives.

 

 

The dragon symbolizes luck, intelligence, nobility, and power, leading the 12 zodiac animals. The Vietnamese people believe that 2024, which is the year of the dragon, will be a prosperous year.

 

In Vietnamese culture, the dragon symbolizes the supreme power of the King. The dragon’s association with royalty is revealed by the names given to the king's personal effects and person.

 

The dragon tops the 4 sacred animals, followed by the unicorn, the tortoise and the phoenix. Every Vietnamese person knows the legend of Lạc Long Quân and Âu Cơ. Lạc Long Quân (King Dragon of the Lac Bird Clan) is known as the forefather of the Vietnamese people.

 

He is said to have been the son of a dragon, while his wife, Âu Cơ, was the child of a fairy. This is the origin of the Vietnamese proverb: "Con Rồng, cháu Tiên" or "Children of Dragon, Grandchildren of Fairies".  

 

The dragon appears very early in the Đông Son culture. Carvings are found on Đông Son drums, depicting the Việt people’s tradition of worshipping clouds, rain, thunder and lightning to encourage bumper crops. The Dragon was the symbol of prosperity and power for Việt Nam’s feudal regimes. In the autumn of 1010, King Lý Thái Tổ moved his capital from Hoa Lư in Ninh Bình province to Đại La. 

 

Legend has it that when the royal barge landed at Đại La, the king saw a golden dragon rise into the sky. Taking this as a good omen, he named his new capital Thăng Long, Rising Dragon.

 

During the Ly dynasty from the 11th to the early 13th century, depictions of the dragon were both sophisticated and unique. The dragon's elaborate head is raised, its flame-coloured crest thrusts out, and a jewel is held in its jaws. Its mane, ears and beard flutter gracefully behind, while its lithe, undulating body soars above the waves. Its perfectly rounded body curves lithely, in a long sinuous shape, tapering gradually to the tail. The body has 12 sections, symbolizing the 12 months of the year.

 

The dragon has an important place in Vietnam’s cultural life with dragon dances, dragon boat races, and children’s games of Dragon-Snake. Last year Vietnamese filmmakers featured a dragon in a 3-minute 3D movie, called “Viet Dragon” to mark the 1,000th anniversary of Thăng Long-Hà Nội. S-shaped Việt Nam itself is shaped like a dragon. 

 

“I’ve watched the movie, which features the Vietnamese dragon and it moved me. The scene where the dragon is flying against the sky and then slowly descends on Việt Nam reminds the audience about the country’s S shape. The head of the dragon lands on the north and its tail touches the southernmost province of Cà Mau.

 

The tail was depicted in a way that refers the audience to the 9 rivers in the Delta region, which are named Cửu Long or nine dragons. The dragon is closely associated with Việt Nam’s history and the belief that Vietnamese people are children of a Dragon father and Fairy mother,” said Vietnamese culture researcher and Professor Trần Văn Khê. 


 

Rồng trong tín ngưỡng của người Việt
 

 

VGP - Rồng, trong hệ thống tín ngưỡng của người Việt, là sinh vật siêu nhiên gắn liền với đời sống của người Việt.

 

Rồng tượng trưng cho sự may mắn, thông minh, cao quý và quyền lực, dẫn đầu 12 con giáp. Người Việt tin rằng năm 2024 - năm con Rồng sẽ là một năm thịnh vượng.

 

Trong văn hóa Việt Nam, rồng tượng trưng cho quyền lực tối cao của nhà vua. Mối liên hệ của con rồng với hoàng gia được thể hiện qua những cái tên đặt cho vật dụng cá nhân và con người của nhà vua.

 

Con rồng đứng đầu trong 4 con vật linh thiêng, tiếp theo là kỳ lân, rùa và phượng. Người Việt nào cũng biết đến truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ. Lạc Long Quân (Vua Rồng của tộc Chim Lạc), vốn được mệnh danh là tổ tiên của dân tộc Việt Nam.

 

Người ta cho rằng Lạc Long Quân là con trai của rồng, trong khi người vợ Âu Cơ, là con của một nàng tiên. Đây chính là nguồn gốc của câu tục ngữ Việt Nam: “Con Rồng, cháu Tiên”. 

 

Rồng xuất hiện từ rất sớm trong văn hóa Đông Sơn. Trên trống Đông Sơn có hình chạm khắc mô tả tục thờ mây, mưa, sấm sét của người Việt để cầu mùa màng bội thu. Rồng là biểu tượng của sự thịnh vượng và quyền lực của chế độ phong kiến Việt Nam. Mùa thu năm 1010, vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình về Đại La. 

 

Truyền thuyết kể rằng khi thuyền hoàng gia cập bến Đại La, nhà vua nhìn thấy một con rồng vàng bay lên trời. Coi đây là một điềm tốt, ông đã đặt tên cho thủ đô mới của mình là Thăng Long, nghĩa là Rồng bay.

 

Vào thời nhà Lý từ thế kỷ 11 đến đầu thế kỷ 13, các hình tượng rồng vừa tinh xảo vừa độc đáo. Đầu rồng tinh xảo được hất lên, cái mào màu lửa của nó nhô ra và một viên ngọc được giữ trong hàm của nó. Bờm, tai và râu của nó uyển chuyển phía sau, trong khi cơ thể mềm mại nhấp nhô của nó bay lên trên những con sóng. Cơ thể tròn trịa của nó uốn cong một cách uyển chuyển, thon dần về phía đuôi. Thân có 12 đốt, tượng trưng cho 12 tháng trong năm. 

 

Rồng có một vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa Việt Nam với các điệu múa rồng, đua thuyền rồng và các trò chơi Rồng – Rắn dành cho trẻ em. Năm ngoái, các nhà làm phim Việt Nam đã giới thiệu một con rồng trong bộ phim 3D dài 3 phút mang tên “Rồng Việt” để kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Đất nước Việt Nam chữ S cũng mang hình dáng rồng.

 

“Tôi đã xem bộ phim có hình con rồng Việt Nam và nó khiến tôi xúc động. Cảnh rồng bay trên bầu trời rồi từ từ đáp xuống Việt Nam khiến người xem liên tưởng đến hình chữ S của đất nước. Đầu rồng đáp xuống phía bắc, đuôi chạm đất cực nam Cà Mau.

 

Phần đuôi được khắc họa gợi người xem liên tưởng đến 9 con sông ở vùng đồng bằng Cửu Long hay chín con rồng. Rồng gắn liền với lịch sử Việt Nam và niềm tin rằng con người Việt Nam là con Rồng cháu Tiên”, nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam, Giáo sư Trần Văn Khê cho biết.

 

Nguồn: https://en.baochinhphu.vn/dragon-in-vietnamese-belief-11112242.htm 

 

BTC IOE sưu tầm và biên soạn