International Day of Happiness 2024 - Happier Together
Th.tư, 20/03/2024, 15:06 Lượt xem: 6495

The International Day of Happiness falls on 20 March 2024 and has the theme of ‘Happier Together’.

 


 

There is a great deal we can do as geographers to celebrate the International Day of Happiness. We can:
 

  • share good new stories from around the world
  • shout out to people who make us and others happy
  • encourage people to think about what makes them happy and how they could make their lives happier
  • make a display using some of these happy images from the UN
  • share ideas for being happier together by joining school/local/online groups.

[...]
 

Let’s celebrate The International Day of Happiness together and create beautiful moments on this special day.
 

Ngày Quốc tế Hạnh phúc 2024 - Cùng nhau hạnh phúc hơn

 

Ngày Quốc tế Hạnh 20 tháng 3 năm 2024 có chủ đề “Cùng nhau hạnh phúc hơn”.
 


 

Chúng ta có nhiều cách để kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc, chẳng hạn:
 

  • chia sẻ những câu chuyện mới hay từ khắp nơi trên thế giới
  • tôn vinh những người đem lại hạnh phúc cho chúng ta và những người xung quanh
  • khuyến khích mọi người suy nghĩ về điều khiến họ hạnh phúc và cách để sống hạnh phúc hơn
  • tạo một buổi triển lãm nhỏ bằng những hình ảnh hạnh phúc từ Liên Hiệp Quốc
  • chia sẻ ý tưởng để cùng nhau hạnh phúc hơn bằng cách tham gia các nhóm trường học/địa phương/trực tuyến.

 

[...]
 

Hãy cùng nhau kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc và tạo nên những khoảnh khắc đẹp trong ngày đặc biệt này nhé.
 

Nguồn: https://geography.org.uk/resources/international-day-of-happiness/ 

 

Ban Tổ chức IOE sưu tầm và biên soạn