Những dạng câu bị động đặc biệt
Th.tư, 29/05/2024, 16:57 Lượt xem: 1596 

Một trong những phần kiến thức được coi là “khó nhằn” với nhiều thí sinh chính là những dạng cấu trúc câu đặc biệt trong tiếng Anh, bởi lẽ những dạng câu này có những quy tắc riêng cần ghi nhớ. Trong bài viết hôm nay, BTC IOE sẽ tổng hợp một số dạng câu bị động đặc biệt giúp các thí sinh chuẩn bị tốt hơn cho Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2024. Cùng tìm hiểu ngay thôi.
 

>>>> THÔNG TIN CHI TIẾT SỰ KIỆN LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT 2024 TẠI ĐÂY <<<<

>>>> THAM GIA LUYỆN THI TẠI ĐÂY  <<<<
 

Dạng 1: Động từ + tân ngữ + động từ nguyên mẫu có ‘to’
 

- Dạng bị động của các động từ chỉ cảm xúc hoặc mong ước: like, hate, love, want, wish, prefer, hope, … + object + to V được thành lập bằng cách dùng dạng bị động của động từ nguyên mẫu. 

 

S + V + O + passive infinitive (to be +  past participle)

 

VD: She wants someone to take photographs. 

→ She wants photographs to be taken.
 

Nếu tân ngữ của động từ nguyên mẫu chỉ cùng một đối tượng với chủ ngữ của câu thì dạng bị động không có tân ngữ.
 

S + V + passive infinitive (to be +  past participle)

 

VD: The baby likes people to call him “Muffin”.

→ The baby likes to be called “Muffin”. 

 

- Dạng bị động của các động từ chỉ mệnh lệnh, yêu cầu, … như: ask, tell, request, … + object + to V được thành lập bằng cách dùng dạng bị động của động từ chính.
 

VD: They asked us to come early.

→ We were asked to come early.
 

Dạng 2: Động từ + tân ngữ + động từ nguyên mẫu không ‘to’
 

- Dạng bị động của các động từ chỉ giác quan: feel, see, watch, … hoặc các động từ make, help + object + to V được thành lập bằng cách dùng dạng bị động của động từ chính và động từ nguyên mẫu có ‘to’.
 

S + passive verb + to - infinitive


VD: They saw Anna go out of the house.

→ Anna was seen to go out of the house.

 

- ‘Let’ được dùng không có ‘to’

VD: They let us go.

→ We were let go.

 

Dạng 3: Động từ + tân ngữ + danh động từ 

 

Dạng bị động của các động từ: see, hear, find, stop, … + object + V-ing được thành lập bằng cách dùng dạng bị động của động từ chính.

 

S + passive verb + verb-ing

 

VD: They kept me waiting.

→ I was kept waiting.

 

Khi tân ngữ và chủ ngữ chỉ cùng một đối tượng, dạng bị động dùng bị động của danh động từ.

 

S + V + passive gerund (being +  past participle)

 

VD: Sam doesn’t like people laughing at him.

→ Sam doesn’t like being laughed at.

 

Dạng 4: Động từ + động từ nguyên mẫu/danh động từ + tân ngữ
 

Dạng bị động của một số các động từ như: advise, insist, agree, … + to V/V-ing + object thường được diễn đạt bằng mệnh đề ‘that’.
 

S + V + that + S + should be +  past participle

 

VD: Andy decided to sell the house. 

→ Andy decided that the house should be sold.  

 

Dạng 5: Động từ + tân ngữ + bổ ngữ của tân ngữ
 

Trong mệnh đề bị động, các bổ ngữ của tân ngữ trở thành bổ ngữ của chủ ngữ và theo sau động từ.

 

VD: The local people elected Mr. Smith president.

→ Mr. Smith was elected president.
 

Dạng 6: Động từ + mệnh đề ‘that’ 

 

Khi mệnh đề ‘that’ được dùng làm tân ngữ cho các động từ: agree, announce, assume, hope, believe, … → dạng bị động có thể được diễn đạt theo các cách:

 

Cách 1:

 

Hành động trong mệnh đề ‘that’ xảy ra đồng thời hoặc sau hành động trong mệnh đề chính:

 

S + passive verb + to infinitive 


VD: People say that he is a good doctor.

→ He is said to be a good doctor.

 

Hành động trong mệnh đề ‘that’ xảy ra đồng thời hoặc sau hành động trong mệnh đề chính:

 

S + passive verb + to have +  past participle


VD: We know that Brian was a doctor.

→ Brian is known to have been a doctor.
 

Cách 2:

It + passive verb + that-clause

 

VD: People said that Jack is a nice teacher.

→ It is said that Jack is a nice teacher.

 

Dạng 7: Câu mệnh lệnh
 

Dạng bị động của câu mệnh lệnh sử dụng ‘let’
 

Let + O + be + past participle

 

VD: Write your name on this paper.

→ Let your name be written on this paper.
 

***Lưu ý: Một số động từ như die, arrive hoặc những động từ chỉ trạng thái như fit, suit, have, lack, look, like, hold,... không thể chuyển sang thể bị động.
 

VD: They have a nice house. [NOT A nice house is had by them.]

 

Trên đây là những dạng câu bị động đặc biệt cần ghi nhớ dành cho các bạn học sinh. Nhằm giúp các bạn học sinh ôn tập tốt hơn chuẩn bị cho Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2024, BTC IOE triển khai sự kiện Luyện thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 trên trang chủ ioe.vn. Cùng tham gia và ôn tập ngay hôm nay tại ĐÂY.
 

BTC IOE sưu tầm và biên soạn