Cách tra cứu kết quả thi toàn quốc
Th.Bảy, 05/05/2012, 08:45 Lượt xem: 44310

Để xem kết quả thi của các thí sinh, hội đồng thi vào trang lấy mã thi toàn quốc. Sau đó nhấn vào link xem kết quả thí sinh và nhập ID của thí sinh để xem lại kết quả thí sinh đó vừa thi.