Kế hoạch thi IOE và OTE năm học 2016 - 2017
Th.sáu, 16/09/2016, 23:04 Lượt xem: 382454

Nội dung công văn xem tại:
http://ioe.go.vn/CongVanChiTiet.aspx?ID=1579

Đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng các Nhà trường, căn cứ vào kế hoạch thi các vòng chính thức để chủ động lên kế hoạch tổ chức vòng thi chính thức của cấp mình.
Các Nhà trường thông báo nội dung công văn tới các thầy cô giáo, các em học sinh và các bậc phụ huynh.
Trân trọng thông báo.