KHẨN: KIỂM TRA ID DỰ THI CẤP TOÀN QUỐC
Th.ba, 22/04/2014, 17:02 Lượt xem: 18297

1) Chọn mục "Đội tuyển thi cấp toàn quốc" ở Trang Chủ sẽ vào trang Danh sách đội tuyển các tỉnh và mục Kiểm tra số ID thi cấp toàn quốc.

2) Nhập số ID vào khe "Kiểm tra ID" và click vào nút "Check". Nếu thấy báo là được dự thi thì nghĩa là số ID này thi được vào sáng 26/4/2014. Nếu báo không phải đối tượng dự thi thì phải liên hệ gấp qua mail : [email protected] từ hộp mail chính thức của Sở GD-ĐT. Tiểu ban kỹ thuật sẽ không xử lý khi cá nhân điện thoại về.
Ngoài ra để kiểm tra danh sách của tỉnh mình có hay chưa thì làm như sau : Vẫn vào trang "Đội tuyển thi cấp toàn quốc" mặc định là năm học 2013 - 2014.

1) Danh sách gồm 2 trang, kiểm tra cả 2 trang xem có tên tỉnh mình, các đội tuyển tỉnh mình hay không?

2) Nếu cả 2 trang không thấy hiển thị tên tỉnh mình thì vào mục chọn xem theo tỉnh, chọn tên tỉnh mình sẽ thấy danh sách. Nếu làm cách này mà cũng không thấy danh sách mà tỉnh có cử đội tuyển thì báo về địa chỉ : [email protected] .

Việc kiểm tra ID là rất cần thiết vì sáng 26/4/2014 các ID không được phép thi sẽ không thể thi.

Nếu tài khoản ID đang ký bị mất thì có thể đăng ký thi bởi tài khoản khác, với điều kiện tài khoản này phải vượt qua vòng 30 tự tuyện. Việc thay đổi ID dự thi với tài khoản mới phái được báo về BTC qua địa chỉ : [email protected] từ hộp mail chính thức của Sở.

Các em học sinh trong danh sách dự thi cấp toàn quốc cũng nên tự kiểm tra số ID của mình đã được phép thi cấp toàn quốc hay không ?

Các em học sinh phải nhớ tài khoản với số ID đã báo cáo về BTC, bởi nếu nhầm tài khoản cũng sẽ không thi được.

Trân trọng thông báo và đề nghị các Sở GD-ĐT kiểm tra kịp thời.