Phương án xử lý các em bị sự cố
Th.hai, 13/02/2012, 10:23 Lượt xem: 19351

Do đó khi Hội đồng thi cho các em  thi lại vào ngày hôm sau thì nhận được thông báo "chưa có vòng thi kế tiếp". Điều này có nghĩa là hệ thống đã tính điểm thi vòng 20 cho các em.

Để giải quyết quyền lợi chính đáng cho các em, BTC cấp toàn quốc quyết định :

1) Những trường hợp trên, Hội đồng thi làm văn bản ghi rõ lý do sự cố cụ thể và danh sách các em (có số ID) cần cho thi lại. Văn bản phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thi và đóng dấu. Hội đồng thi scan văn bản gửi về địa chỉ : [email protected] trước ngày 15/2/2012.

2) Tiểu ban kỹ thuật sẽ xóa kết quả thi vòng 20 của các em trong danh sách gửi về.

3) BTC cấp toàn quốc sẽ thông báo lịch thi lại trên trang ioe.vn trước ngày 17/2/2012.

4) Các Hội đồng thi thông báo cho các em thi lại theo đúng lịch. Lưu ý các em nhớ tài khoản có số ID đã gửi về BTC cấp toàn quốc để thi lại.

Đề nghị các Hội đồng thi lưu ý thực hiện. Các đơn vị gửi văn bản sau ngày 15/2/2012 sẽ không thể tổ chức thi lại được cho các em học sinh này.

Trân trọng cảm ơn !