Số lần thi ở vòng thi cấp trường
Th.năm, 08/12/2011, 16:02 Lượt xem: 107875

1) Bất cứ hành động nào của học sinh hay kỹ thuật làm quá trình thi không tiếp diễn bình thường ( học sinh tự thoát ra rồi quay lại thi, đường mạng chập chờn hoặc đứt, mất điện,...) thì hệ thống sẽ đếm số lần thi của học sinh.

2) Về nguyên tắc : vòng thi cấp trường học sinh chỉ được thi 1 lần duy nhất, dù bao nhiêu điểm cũng không thể thi lại (khác với các vòng tự luyện : nếu không vượt 75% số điễm sẽ không vượt qua vòng và thi lại); nếu học sinh thi quá 1 lần thì kết quả chỉ hợp pháp khi có biên bản xác nhận sự cố.

3) Việc đếm số lần thi, các giám thị rất khó biết vì việc thoát ra và vào thi lại các em chỉ xử lý trong mấy giây. Bởi vậy con số lượt thi của học sinh trong thống kê và kết quả thi của học sinh là con số chính xác. Dù thi bao nhiêu lần mà nhà trường có biên bản xác nhận hợp pháp thì kết quả học sinh là hợp pháp.

4) Quyền quyết định cuối cùng là nhà trường và nhà trường chịu trách nhiệm về kết quả khi công nhận.