THPT : Có thể không thi chính thức vòng 20
Th.Bảy, 17/03/2012, 14:38 Lượt xem: 53072

Ban Tổ chức cấp toàn quốc xin lưu ý như sau đối với cấp THPT:

1) Đội tuyển dự thi IOE cấp tỉnh/thành phố vòng 25 do Ban Tổ chức cấp trường quyết định theo đúng yêu cầu của cuộc thi. Cụ thể là : dựa vào kết quả tổ chức thi chính thức vòng 15 hoặc vòng 20 để cử đội tuyển.

2) Những trường THPT có đông học sinh tham gia thi cấp trường thì có thể dùng vòng 15 để tổ chức thi sơ khảo (vì vòng 15 được mở suốt 1 tuần nên tổ chức được nhiều đợt cho nhiều học sinh thi) và dùng vòng 20 tổ chức thi chung khảo.

3) Những trường THPT có thể tổ chức thi một lần để chọn đội tuyển thì chỉ cần tổ chức ở vòng 15 hoặc vòng 20, không nhất thiết phải tổ chức thi cả 2 vòng. Tuy nhiên nên chọn vòng 20 vì đề thi chỉ mở trong giới hạn nhất định nên việc tuyển chọn tốt hơn.

4) Đề nghị Ban Tổ chức của các Sở GD-ĐT lưu ý thực hiện tránh làm thiệt thòi cho nhiều trường THPT không được thi vào ngày 24/3/2012.