Cà Mau: Ngành Giáo dục chỉ đạo thực hiện nghiêm giãn cách
Th.sáu, 30/07/2021, 10:32 Lượt xem: 2362

Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau chỉ đạo cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh không đi ra đường kể từ 18 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau, thực hiện nghiêm giãn cách. 

 


 

Theo Sở GD&ĐT Cà Mau, lực lượng làm công tác giáo dục và học sinh trên địa bàn tỉnh không ra đường từ 18 giờ chiều đến 5 giờ sáng để phòng chống dịch Covid-19 trong toàn ngành, thời gian áp dụng từ ngày 28/7 đến hết ngày 1/8/2021.

 

Theo đó, thủ trưởng các đơn vị, trường học triển khai đầy đủ, kịp thời đến tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh thuộc đơn vị quản lý bằng hình thức phù hợp. Đồng thời, tuyên truyền, vận động cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

 

Trước đó, Sở GD&ĐT Cà Mau có công văn tiếp tục chấn chỉnh việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong toàn ngành. Đồng thời, triển khai và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngành Giáo dục và Y tế trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

 

Toàn ngành cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc giãn cách, giữa cá nhân với cá nhân, giữa gia đình với gia đình, giữa trường học với trường học, giữa xã/phường với xã/phường…

 

Không tập trung đông người, không ra khỏi nhà khi thật sự chưa cần thiết, không đi mua hàng hóa dự trữ, không tiếp xúc với người lạ hoặc người từ vùng dịch về địa phương. Nếu có người thân hoặc người địa phương đi/về từ vùng dịch thì báo ngay cho chính quyền, cơ quan y tế địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.