History of Labor Day
Th.sáu, 26/04/2024, 18:16 Lượt xem: 3192

President Grover Cleveland made it a national holiday in 1894, during a crisis over federal efforts to end a strike by railroad workers.

 

A Labor Day parade on Main Street in Buffalo in 1900. President Grover Cleveland made Labor Day a national holiday in June 1894, as he faced a crisis of railway workers striking in Chicago. 

Library of Congress

 

In the late 1800s, many Americans toiled 12 hours a day, seven days a week, often in physically demanding, low-paying jobs. Children worked too, on farms and in factories and mines. Conditions were often harsh and unsafe.
 

It was in this context that American workers held the first Labor Day parade, marching from New York’s City Hall to a giant picnic at an uptown park on Sept. 5, 1882.


 

The Labor Day parade passing through Union Square in New York in 1887. 

New York Public Library

 

“Working Men on Parade,” read The New York Times’s headline. The article, which appeared on the last page, reported that 10,000 people marched “in an orderly and pleasant manner,” far fewer than the organizers had predicted would attend. The workers included cigarmakers, dressmakers, printers, shoemakers, bricklayers and other tradespeople.


 

Sept. 6, 1882. 

The New York Times


 

Because it wasn’t yet an official holiday, many of the attendees risked their jobs by participating in the one-day strike. On their signs, they called for “Less Work and More Pay,” an eight-hour workday and a prohibition on the use of convict labor. They were met with cheers.

 

The American labor movement was among the strongest in the world at the time, and in the years that followed, municipalities and states adopted legislation to recognize Labor Day. New York did so in 1887, and The Times reported that that year’s parade was larger than ever, even amid political tension over the role of socialist groups. Parks, shops and bars in the city were full.


 

Sept. 6, 1887. 

The New York Times


 

“The barrooms were never more resplendent,” The Times wrote. “Liquidly, the first legal celebration of Labor Day may go down to history as an unqualified success.”

 

But it took several more years for the federal government to make it a national holiday — when it served a greater political purpose. In the summer of 1894, the Pullman strike severely disrupted rail traffic in the Midwest, and the federal government used an injunction and federal troops to break the strike.

 

It had started when the Pullman Palace Car Company lowered wages without lowering rents in the company town, also called Pullman. (It’s now part of Chicago.)

 

When angry workers complained, the owner, George Pullman, had them fired. They decided to strike, and other workers for the American Railway Union, led by the firebrand activist Eugene V. Debs, joined the action. They refused to handle Pullman cars, bringing freight and passenger traffic to a halt around Chicago. Tens of thousands of workers walked off the job, wildcat strikes broke out, and angry crowds were met with live fire from the authorities.

 

During the crisis, President Grover Cleveland signed a bill into law on June 28, 1894, declaring Labor Day a national holiday. Some historians say he was afraid of losing the support of working-class voters.

 

“There were many political advantages at that moment to provide recognition for Labor Day,” said Joshua B. Freeman, a distinguished professor of history at Queens College and the City University of New York Graduate Center.
 

But it wasn’t the only workingman’s holiday on the table. Starting in 1884, the labor movement had called for strikes and protests on May 1 to push for an eight-hour workday. That would-be holiday was called May Day, and it’s now celebrated around the world, though it’s not officially recognized in the United States.
 

You might blame the Haymarket affair. On May 4, 1886, a bomb went off at a demonstration in Chicago’s Haymarket Square in support of an eight-hour workday and against police killings of protesters. The authorities opened fire in response, and seven officers and four protesters were killed.

 

The episode made headlines around the world, and the police response in Chicago was fierce. “The Anarchists Cowed,” read the headline on a front-page Times article on May 8, with a subtitle, “Forced to Seek Hiding Places — The Disorderly Element Thoroughly Frightened.” Eight anarchists were convicted, and four were hanged. Critics argued the trial was conducted poorly, and seven years later, Gov. John P. Altgeld pardoned the three who were still alive.


 


 

May 8, 1886. 

The New York Times

 

In the years that followed, May Day became an occasion for protesting the arrests of socialists, anarchists and unionists. As it became associated with the radical left — and as Labor Day was recognized by more and more states — the latter came to be the dominant holiday in the United States.

 

In recent decades, Labor Day has been dominated more by barbecues, sales and last-chance beach days than strident labor protests. The labor movement has weakened, and in New York, there are scheduling conflicts, such as out-of-town vacations and the large West Indian American Day Parade in Brooklyn, which generally includes a sizable labor contingent.

 

Ngày lao động là gì? Lịch sử ngày lễ của người lao động.


 

Tổng thống Grover Cleveland đã biến ngày này thành ngày lễ quốc gia vào năm 1894, trong thời kỳ khủng hoảng khi các bang đang nỗ lực chấm dứt cuộc đình công của công nhân đường sắt.

 

Một cuộc diễu hành Ngày Lao động ở Main Street tại Buffalo năm 1900. Tổng thống Grover Cleveland đã biến Ngày Lao động thành ngày lễ quốc gia vào tháng 6 năm 1894, khi ông phải đối mặt với cuộc khủng hoảng đình công của công nhân đường sắt ở Chicago.

Thư viện Quốc hội

 

Vào cuối những năm 1800, nhiều người Mỹ làm việc cực nhọc 12 giờ một ngày, bảy ngày một tuần và thường phải làm những công việc nặng nhọc với mức lương thấp. Trẻ em cũng làm việc ở các trang trại, nhà máy và hầm mỏ, dưới điều kiện khắc nghiệt và nguy hiểm.

 

Trong bối cảnh đó, các công nhân Mỹ đã tổ chức cuộc diễu hành Ngày Lao động đầu tiên, diễu hành từ Tòa thị chính New York đến một buổi dã ngoại khổng lồ tại một công viên thành phố vào ngày 5 tháng 9 năm 1882.
 

Cuộc diễu hành Ngày Lao động đi qua Quảng trường Union ở New York năm 1887.

Thư viện công cộng New York

 

Tiêu đề của tờ The New York Times là “Cuộc diễu hành của người lao động”. Bài báo xuất hiện ở trang cuối cùng, đưa tin rằng 10.000 người đã tuần hành “một cách có trật tự và vui vẻ”, ít hơn nhiều so với ban tổ chức dự đoán. Các công nhân bao gồm thợ làm xì gà, thợ may quần áo, thợ in, thợ đóng giày, thợ nề và những người buôn bán khác. 
 

Ngày 6 tháng 9 năm 1882.

Thời báo New York
 

Vì đây chưa phải là ngày nghỉ lễ chính thức nên những người tham gia vào cuộc đình công một ngày này đang “mạo hiểm” sự nghiệp của mình. Trên các tấm biển, họ kêu gọi “Làm ít hơn, trả lương cao hơn”, làm việc 8 giờ một ngày và cấm sử dụng lao động bị kết án. Họ đã nhận rất nhiều những lời cổ vũ.

 

Phong trào lao động ở Mỹ là một trong những phong trào mạnh nhất trên thế giới vào thời điểm đó. Trong những năm sau đó, các thành phố và tiểu bang đã thông qua luật công nhận Ngày Lao động. New York đã làm như vậy vào năm 1887 và The Times đưa tin rằng, cuộc diễu hành năm đó lớn hơn bao giờ hết, ngay cả trong bối cảnh căng thẳng chính trị về vai trò của các nhóm xã hội chủ nghĩa. Các công viên, cửa hàng và quán bar trong thành phố đều chật kín.
 


 

Ngày 6 tháng 9 năm 1887.

Thời báo New York


 

The Times viết: “Các phòng bar chưa bao giờ rực rỡ hơn thế”. “Nói một cách dân dã, lễ kỷ niệm hợp pháp đầu tiên của Ngày Lao động có thể được viết vào sử sách như một thành tựu huy hoàng.”

 

Nhưng phải mất vài năm nữa chính phủ liên bang mới biến ngày này thành ngày lễ quốc gia - vào thời điểm nó phục vụ mục đích chính trị lớn hơn. Vào mùa hè năm 1894, cuộc đình công ở Pullman đã làm gián đoạn nghiêm trọng giao thông đường sắt ở vùng Trung Tây và chính phủ liên bang đã sử dụng lệnh cấm và quân đội liên bang để ngăn chặn cuộc đình công.
 

Mọi chuyện bắt đầu khi Công ty Xe hơi Pullman Palace hạ lương mà không giảm giá thuê nhà ở khu phố thuộc quyền quản lý của công ty, còn được gọi là Pullman. (Bây giờ nó là một phần của Chicago.)
 

Khi những công nhân tức giận phàn nàn, ông chủ George Pullman đã ra lệnh sa thải họ. Họ quyết định đình công và các công nhân khác của Liên minh Đường sắt Hoa Kỳ, do nhà hoạt động cứu hỏa Eugene V. Debs lãnh đạo, đã gia nhập. Họ từ chối xử lý những chiếc xe Pullman, khiến hoạt động vận chuyển hàng hóa và hành khách bị đình trệ quanh Chicago. Hàng chục nghìn công nhân đã nghỉ việc, các cuộc đình công tự phát nổ ra và đám đông giận dữ phải hứng chịu sự chỉ trích của chính quyền.

 

Trong cuộc khủng hoảng, Tổng thống Grover Cleveland đã ký một dự luật vào ngày 28 tháng 6 năm 1894, tuyên bố Ngày Lao động là ngày lễ quốc gia. Một số nhà sử học cho rằng ông sợ mất đi sự ủng hộ của cử tri thuộc tầng lớp lao động.

 

Joshua B. Freeman, giáo sư lịch sử nổi tiếng tại Đại học Queens và Trung tâm Sau đại học của Đại học Thành phố New York, cho biết: “Có rất nhiều lợi thế chính trị khi công nhận ngày Lao động vào thời điểm đó”.

 

Nhưng đó không phải là ngày nghỉ lễ duy nhất của người lao động được đưa ra thảo luận. Bắt đầu từ năm 1884, phong trào lao động đã kêu gọi đình công và biểu tình vào ngày 1 tháng 5 để thúc đẩy ngày làm việc 8 giờ. Ngày lễ sắp diễn ra đó được gọi là May Day và hiện nay nó được tổ chức trên khắp thế giới, mặc dù nó không được chính thức công nhận ở Hoa Kỳ.

 

Có thể nhiều người cho rằng đây là do vụ Haymarket. Vào ngày 4 tháng 5 năm 1886, một quả bom đã phát nổ tại một cuộc biểu tình ở Quảng trường Haymarket ở Chicago để ủng hộ ngày làm việc 8 giờ và phản đối việc cảnh sát giết người biểu tình. Chính quyền đã nổ súng đáp trả, khiến 7 sĩ quan và 4 người biểu tình thiệt mạng.
 

Vụ việc đã gây xôn xao khắp thế giới và phản ứng của cảnh sát ở Chicago rất khốc liệt. “Những kẻ vô chính phủ hèn nhát,” là dòng tiêu đề trên một bài báo trên trang nhất của tờ Times vào ngày 8 tháng 5, với phụ đề, “Bị buộc phải tìm nơi ẩn náu - Thành phần gây rối loạn hoàn toàn sợ hãi.” Tám người đã bị kết án và bốn người bị treo cổ. Các nhà phê bình cho rằng phiên xử diễn ra một cách tồi tệ và bảy năm sau, Thống đốc John P. Altgeld đã ân xá cho ba người vẫn còn sống.

 

Ngày 8 tháng 5 năm 1886.

Thời báo New York

 

Trong những năm sau đó, May Day trở thành dịp phản đối việc bắt giữ những người theo chủ nghĩa xã hội, vô chính phủ và đoàn viên. Khi nó trở nên gắn liền với cánh tả - và khi Ngày Lao động ngày càng được nhiều bang công nhận - ngày này trở thành dịp lễ thống trị ở Hoa Kỳ.
 

Trong những thập kỷ gần đây, Ngày Lao động trở thành dịp dành cho các bữa tiệc nướng, bán hàng và những ngày đi biển, chứ không còn là các cuộc biểu tình gay gắt của người lao động. Phong trào lao động đã suy yếu và ở New York đã xảy ra những xung đột về lịch trình, chẳng hạn như các kỳ nghỉ ở ngoài thành phố và Cuộc diễu hành Ngày Tây Ấn Độ lớn ở Brooklyn, thường bao gồm một đội ngũ lao động khá lớn.

 

BTC IOE sưu tầm và biên dịch

Nguồn: https://www.nytimes.com/article/what-is-labor-day.html